Trainingen

Al onze medewerkers beschikken over een opleiding in de Medische Techniek (MTA en MTB) aangevuld met diverse interne als externe trainingen

Trainingen

Opleiding & Training

Kwaliteit vraagt om opleiding en training
Meedenken met klanten vereist een goed opleidings- en trainingsniveau van werknemers. Die basis nemen we serieus en onze klanten waarderen deze instelling en focus op kwaliteit. Technici van Logic Medical beschikken altijd over zeer accurate kennis van zorgtechnologie. De waarborging daarvoor nemen we zelf op ons, daarnaast doorloopt en keurt TüV jaarlijks al onze processen.

 

Opleidingsbeleid Logic Medical
Goed functionerende technologie is essentieel voor organisaties in de zorgsector. Aanvullend zorgen veranderend beleid en continue technologische ontwikkeling voor een grote behoefte aan goed opgeleid personeel. Om dat het hoofd te bieden heeft Logic Medical de bevoegd- en bekwaamheden van alle medewerkers geborgd met NEN- en ISO 9001 procedures en certificaat. Ook zijn alle competenties nauwkeurig beschreven in ons HRM-beleid. Het vormt een basis waarvan u als organisatie profiteert.

Het opleidingsbeleid in drie aspecten uiteengezet
Binnen het opleidingsbeleid van Logic Medical is er aandacht voor een aantal belangrijke aspecten. Dat zijn elektrische veiligheid, e-learning platformen en klassikale trainingen/skillslab. Samen vormen ze de basis bij het zo goed mogelijk opleiden van bestaand en nieuw personeel, zodat ze u zo goed mogelijk kunnen bedienen en ontzorgen.

Met onze eigen master trainers in elektrische veiligheid zoomen we in op IEC, Arbo en NEN-normeringen gecombineerd met veiligheid in ruimtes. We geven tijdens de trainingen aandacht aan verschillen op het vlak van veiligheid tussen bijvoorbeeld OK’s en activiteiten bij een CTB-patiënt thuis. Logic Medical geeft deze trainingen eveneens aan externe technici van ziekenhuizen of industriepartners, ook zijn ze uitgewerkt als een e-learning voor The Competence Group (TCG).  

E-learning is ideaal als moderne trainingstool. Daarom zetten we dit in om medewerkers diverse opleidingen te kunnen geven. Bijvoorbeeld om ze technisch bij te scholen, verpleegkundig iets bij te brengen, timemanagement aan te leren of communicatief beter te werken. Ruwweg zijn de trainingen onder te verdelen in cursussen voor zachte vaardigheden enerzijds en technische en zorggerelateerde trainingen anderzijds. Bij de laatste gaat er aandacht naar zuurstoftoediening, wat COPD- en ALS-patiënten zijn en hoe je een medisch apparaat moet gebruiken.

Bij deze vorm van trainingen leggen we de nadruk op training on the job. Daarnaast is er aandacht voor de diverse zorgtechnologieën en hebben medewerkers de kans om certificaten te behalen. Een competentiematrix geeft inzicht in wie welke training heeft gevolgd en wie over welke vaardigheden beschikt.

Vijf gebieden, één missie

Om bij u de zorg over uw medische apparatuur weg te nemen, richten wij ons op vijf aandachtsgebieden.

Hiernaast kunt u meer te weten komen over hoe wij hier mee om gaan

TESTIMONIALS

Van onze klanten

De groei van Bergman Clinics heeft zo zijn uitdagingen. Nieuwe klinieken worden geopend en oude afgestoten. Er zijn vele mutaties maar voor Logic Medical is dat geen probleem. Ze fixen het!

Michiel van der Meer

Bergman Clinics

Logic Medical verreikt al jaren onze eigen afdeling met vakkennis en vrolijkheid. Ons partnership met Logic Medical levert een belangrijke bijdrage aan de continuïteit van onze zorgverlening.

Sietse Bolt

Ommelander Ziekenhuis Groningen

Neem contact met ons op met onderstaand formulier

11 + 14 =

Bezoekadres:

Twentepoort Oost 45
7609 RG  ALMELO

Openingstijden

Werkdagen: 8:00 – 17:00
Weekenden: gesloten

Telefoon

+31 (0)546 486410

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan er vanuit dat u hiermee akkoord gaat, maar u kan dit ook annuleren. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Logic Medical, gevestigd aan Twentepoort Oost 45 7609 RG Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Logic Medical B.V.  Twentepoort Oost 45 7609 RG Almelo +31 (0) 546-486410 Persoonsgegevens die wij verwerken Logic Medical verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Gegevens over uw activiteiten op onze website Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via service@logicmedical.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Logic Medical verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Om goederen en diensten bij u af te leveren Geautomatiseerde besluitvorming Logic Medical neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Logic Medical) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Logic Medical bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor details en redenen van de gehanteerde  bewaartermijnen verzoeken wij u  contact met ons op te nemen via service@logicmedical.nl Delen van persoonsgegevens met derden Logic Medical verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Logic Medical gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Logic Medical gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@logicmedical.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Logic Medical zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Logic Medical wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Logic Medical neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via service@logicmedical.nl
Save settings
Cookies settings