Management

Als Logic Medical denken we niet alleen graag mee, maar hebben we ook ruime ervaring in het ondersteunen van medisch technisch management

Management

Management

Management: van afdeling tot managementsysteem
Zoekt u een nieuwe onderhoudsaanpak of onderhoudsfilosofie? Kunt u ondersteuning gebruiken bij servicediensten en bijhorende vraagstukken? Als Logic Medical denken we niet alleen graag mee, maar hebben we ook ruime ervaring in het ondersteunen van medisch technisch management. U kunt profiteren van diverse diensten en producten die we hebben ontwikkeld, onder andere voor het delen van kennis en kunde. Kiest u voor onze expertise, dan werkt u net even iets slimmer.

Ruim 20 jaar ervaring
Bij Logic Medical hebben we ruim 20 jaar aan ervaring in het uitvoeren van correctief en preventief onderhoud aan medische apparatuur. We merken dat er de laatste paar jaar een groeiende klantvraag is naar management ondersteuning. Denk aan het ondersteunen van het management van een medisch technische afdeling. Bijvoorbeeld waar het de aansturing betreft van delen of zelfs van een hele afdeling.

Ervaring koppelen aan advies
Goed onderhoud is belangrijk, maar het managen daarvan eveneens. Onze klanten hebben niet altijd zelf de kunde of capaciteit om dit op zich te nemen. In toenemende mate adviseren we op het gebied van uitvoering van jaarlijks of risico gestuurd onderhoud. Aanvullend geven we advies over documentatie en checklijsten en de (her-)inrichting van het gebruikte managementsysteem.

Grip houden op medische processen
We kunnen ons goed voorstellen dat u grip wilt behouden op lopende processen. Daarbij kan ondersteuning bij het beheer van externe contacten, de aansturing van derden en het tijdig signaleren van eventuele achterstanden zeer wenselijk zijn. Vanuit Logic Medical kijken we bovendien naar de samenhang van processen die horen bij medische apparatuur. Daarbij houden we rekening met het Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie en de MDR-wetgeving.

Best practice modellen
Decennia aan ervaring maakt Logic Medical tot de aangewezen partner voor het opzetten van goed management binnen medisch technische omgevingen. Door ons ontwikkelde best practice modellen en tools zetten we in om u zo goed mogelijk te begeleiden bij de noodzakelijke stappen. Met behulp van deze bouwstenen kunnen we uw organisatie een maatwerkoplossing bieden. Heeft u vragen, dan brengen onze commerciële mensen graag de behoeften en oplossingen voor uw organisatie in kaart.

Wij bieden koppelingen waardoor u direct inzicht heeft in de voortgang van het onderhoud

Lees meer

Vijf gebieden, één missie

Om bij u de zorg over uw medische apparatuur weg te nemen, richten wij ons op vijf aandachtsgebieden.

Hiernaast kunt u meer te weten komen over hoe wij hier mee om gaan

TESTIMONIALS

Van onze klanten

Een constructie meedenkend en flexibel bedrijf met vakmensen, die gedreven zijn om de processen en dienstverlening continu te verbeteren.

Arjan Wachtmeester

Prinses Maxima Centrum

Logic Medical verreikt al jaren onze eigen afdeling met vakkennis en vrolijkheid. Ons partnership met Logic Medical levert een belangrijke bijdrage aan de continuïteit van onze zorgverlening.

Sietse Bolt

Ommelander Ziekenhuis Groningen

Neem contact met ons op met onderstaand formulier

6 + 7 =

Bezoekadres:

Twentepoort Oost 45
7609 RG  ALMELO

Openingstijden

Werkdagen: 8:00 – 17:00
Weekenden: gesloten

Telefoon

+31 (0)546 486410

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan er vanuit dat u hiermee akkoord gaat, maar u kan dit ook annuleren. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Logic Medical, gevestigd aan Twentepoort Oost 45 7609 RG Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Logic Medical B.V.  Twentepoort Oost 45 7609 RG Almelo +31 (0) 546-486410 Persoonsgegevens die wij verwerken Logic Medical verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Gegevens over uw activiteiten op onze website Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via service@logicmedical.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Logic Medical verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Om goederen en diensten bij u af te leveren Geautomatiseerde besluitvorming Logic Medical neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Logic Medical) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Logic Medical bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor details en redenen van de gehanteerde  bewaartermijnen verzoeken wij u  contact met ons op te nemen via service@logicmedical.nl Delen van persoonsgegevens met derden Logic Medical verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Logic Medical gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Logic Medical gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@logicmedical.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Logic Medical zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Logic Medical wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Logic Medical neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via service@logicmedical.nl
Save settings
Cookies settings